MUSIKALEN BRÄND

BRÄND är Finlands Svenska Ungdomsförbunds (FSU) fjärde ungdomsmusikal. Det första musikalprojektet utmynnade i pjäsen VAUDE år 2009 vilken åtföljdes av Chans 2011, Riskzon 2013. Utav alla ungdomar som deltog i höstens auditioner för Musikalen BRÄND runt om i Svenskfinland, valdes 11 ungdomar från 7 olika orter för att tillsammans med produktionsteamet sätta upp en nyskriven musikal. BRÄND är skriven av Hanna Åkerfelt och musikalens regissör Lauri Vennonen. Musiken är komponerad av Kalle Katz, som sångcoach fungerar Ilona Wiksten och bakom koreografierna står Jessica Öller. FSU är arrangör och som projektledare fungerar Kim Lindström.

NÄRMARE 40 DANSARE

Till arbetsgruppen hör också fyra dansgrupper med inalles närmare 40 dansare från fyra olika orter. Samarbete med dansskolan DCA i Helsingfors, Kashmi Dance Company KDC i Åbo, Dunderdans i Mariehamn och dansskolan Kipinä i Vasa. Alla dansare är inte med på alla föreställningar utan det är alltid den lokala dansgruppen som står på scen på respektive spelort.

ÖVNINGSLÄGER I BORGÅ, VASA, PARGAS OCH HELSINGFORS

Då arbetsgruppen är utspridd över hela landet är övningsmöjligheterna begränsade. Därför sker alla repetitioner under fyra intensiva övningsläger under vintern och våren 2016. Det första lägret arrangerades i Borgå under vecka 1 där endast skådespelarna deltog för att bekanta sig med manuset och öva in scenerna och sångerna. I de två följande lägren, först i Vasa och sedan i Pargas, deltog också den lokala dansgruppen och föreställningen började ta form. Ett sista 10 dagar långt läger arrangerades i samband med de första föreställningarna i Helsingfors varefter produktionen åkte på turné runt Svenskfinland.